Project 21 – Renovatie en uitbreiding dienstwoning